Иван Вазов

„Най-важното за поета … да бъде син

 на своя народ и на своето време.“

Иван Вазов

sl-1

„Истината е свята, свободата е мила.“

Христо Ботев

Левски

„Ние сме във времето и времето е в нас“

Васил Левски

БДП