Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9091712

Връзка към информация за преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091712

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП с предмет: „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2019 17:00

Документи:

  1. Обява за обществена поръчка. 
  2. Документация и образци (pdf).
  3. Документация и образци (doc).
  4. Списък на образователните институции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.