Заместващи учители

 

Проба

МИЛИ ДЕЦА, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на коронавируса измени нашето ежедневие. Борбата с пандемията промени света. В тези дни на социална изолация много се говори за героите в битката с коварния вирус. Покланяме се пред саможертвата и отдадеността на лекари, полицаи, учители, на вашите родители и всички, които се грижат за другите. Но в тези дни на изпитания има и други герои. Това сте вие, нашите…

В изпълнение на Дейност 2 от проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  – „Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ“…

Във връзка с писмо от министерството на образованието и науката с вх. № РУО1-7225/25.03.2020 г. относно получаване на техника (преносими компютри) по проект „Образование за утрешния ден“…

Във връзка с обезпечаване нуждите на РУО – София-град, очакваме Вашите оферти за абонаментно обслужване от Служба по трудова медицина…

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и поради възникналите множество въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“…