Набиране на оферти

Изх. № РУО1-26256/11.09.2019 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ ПРИВЕЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ/ОРГАНИЗАЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 2016/679, GDPR

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с оптимизиране работата в РУО – София-град очакваме Вашите оферти за проверка, актуализация и привеждане на дейностите на РУО – София-град в съответствие с изискванията на Регламента за защита на личните данни в срок до 20.09.2019 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство, ел. поща: rio_sofia_grad@mon.bg, сисетма за сигурно електронно връчване или система за електронен обмен на съобщения.

Критерии за оценяване: Да е съобразен с изискванията на Регламента за защита на личните данни, ЗЗЛД, както и с препоръките на Комисия за защита на личните данни и др.;

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.