Покана за отваряне на оферти обществена поръчка с № 9091712

Изх.№РУО1-26120/11.09.2019 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обява за обществена поръчка на стойност  по чл.20, ал.3 от ЗОП с уникален №9091712 в Регистъра на обществените поръчки и изх. № РУО1-24644/22.08.2019 г. с предмет „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване на нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“, Ви уведомявам, че отварянето на офертите ще се състои на  13.09.2019 г. /петък/ от 14:00 часа в сградата на РУО  София-град, ул.“Антим І“ №17, ет.5, заседателна зала.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО
СОФИЯ-ГРАД    

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.