За истинските герои на голямото изпитание

МИЛИ ДЕЦА, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на коронавируса измени нашето ежедневие. Борбата с пандемията промени света. В тези дни на социална изолация много се говори за героите в битката с коварния вирус. Покланяме се пред саможертвата и отдадеността на лекари, полицаи, учители, на вашите родители и всички, които се грижат за другите. Но в тези дни на изпитания има и други герои. Това сте вие, нашите…

Заприходяване на предоставени интерактивни дисплеи „Vestel 65IFX“

В изпълнение на Дейност 2 от проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  – „Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ“…