Национална седмица на четенето

Във връзка с провеждането Национална седмица на четенето в периода от 09 до 13 декември 2019 г. РУО – София-град ще популяризира успешни изяви и добри практики за развиване на четивната грамотност у децата и учениците от учебните заведения в град София.

Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе 2019

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27256/ 20.09.2019 г. от Общински детски център за култура и изкуство – Русе, моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище …