ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.  в изпълнение на § 24, ал. 2 от ЗПУО и § 7 от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, напомням:..