Открита педагогическа практика по технологии и предприемачество

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че на 19.03.2020 г. от 12,15 ч. в 172 ОбУ „Христо Ботев“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по технологии и предприемачество в прогимназиален етап на тема „Техниката в дома“ в V клас…

Международен конкурс за детска рисунка „Магията на приятелството“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № 5785/ 04.03.2020 г. моля да запознаете учениците и учителите от Вашата образователна институция с условията за участие в 4-ия детски международен конкурс за рисунка „Магията на приятелството“, който ще се проведе в гр. Баку, Азербайджан.  

V Национален преглед на ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави

Във връзка с писмо на Регионално  управление на образованието – Велико Търново с изх. № РД21-293/25.02.2020 г., вх. №РУО1-5051/25.02.2020 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждане на V Национален преглед на ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави, който се организира от Община Свищов и СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов…

IV Национален конкурс за детска рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография и литература „ Шарено петле“

Във връзка с писмо на Общински детски комплекс – Средец  с изх. № 12/17.02.2020 г., вх. №РУО1-4304/18.02.2020 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждане на IV Национален конкурс за детска рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография и литература „ Шарено петле“ , който се организира от Общински детски комплекс гр. Средец…

Работилница за мартеници и за текстилно печатане, организирана от Националния политехнически музей

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5044/25.02.2020 г., Ви уведомявам, че на 29.02.2020 г. от 11:00 да 13:00 ч. в Националния политехнически музей ще се организира семейна събота – работилница за мартеници и за текстилно печатане. Ще бъде представен старият занаят басмаджийство, благодарение на който облеклото на нашите предци е било така цветно…

Национален фестивал за ученически рок-групи

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-57/14.02.2020 г., вх. № РУО1-4021/14.02.2020г., Ви уведомявам, че в гр. Добрич ще се проведе второто издание на Националния фестивал за ученически рок-групи в периода от 23 до 25 юни. Участието на учениците е безплатно и е съобразено с изискванията за публични изяви, в които се включват деца…