V Национален конкурс „ Децата на България пеят, танцуват, рисуват“

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-31586/08.11.2019 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждане на V Национален конкурс „ Децата на България пеят, танцуват, рисуват“, които ще се …

Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти“

Във връзка с  писмо с вх. № РУО1-33302/02.12.2019 г., приложено Ви изпращам регламент и заявка за участие в Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви  таланти“ – Пловдив 2020 г.

Нестия среща-конкурс на коледарските групи „Чемшир Коледарка“

Във връзка с писмо  на Български арт и фолклорен център „Нестия“ с вх. № РУО1-33436/03.12.2019 г., приложено Ви изпращам регламент и заявка за участие в Нестия среща-конкурс на коледарските групи „Чемшир Коледарка“, който ще се проведе на 15 декември 2019 г. от 15:00 часа в Дом на културата „Средец“.

Провеждане на XIV Национален конкурс „Морето, морето, морето…“- гр. Варна, 2019 г., за литературно творчество и компютърна рисунка

Във връзка с писмо на  Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Варна с изх. № АС-02-23/22.10.2019 г., вх. № РУО1-30049/22.10.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на XIV Национален конкурс „Морето, морето, морето…“, за литературно творчество и компютърна рисунка, Варна 2019 г. Право на участие в конкурса имат ученици от I-XII клас.