Открита педагогическа практика по математика в 133. СУ „Александър Пушкин“

Уведомявам Ви, че откритата педагогическа практика с учители по математика на тема: „Числото ПИ – празник на математиката“. на 13.03.2020 г. (петък) от 13:30 часа в 133. СУ „Александър Пушкин“ се отменя…

Промяна датата на провеждане на ХII Национално състезание по информационни технологии

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-100/ 09.03.2020 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 6290/09.03.2020 г., Ви уведомявам, че във връзка с обявената грипна епидемия и писмо на министъра на здравеопазването за ограничаване на масовите прояви…

Национална олимпиада по информатика 2020 г.

Във връзка с писмо на РУО – Хасково с изх. № 05-25/25.02.2020 г. и вх. № 5061/25.02.2020 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че в изпълнение на  заповед № РД09-2149/27.08.2019 г.  на министъра на образованието и науката, утвърждаваща  графиците за провеждане на ученически олимпиади и състезания…

Открита педагогическа практика по математика в 133. СУ „Александър Пушкин“

Уведомявам Ви, че на 13.03.2020 г. (петък) от 13:30 часа в 133. СУ „Александър Пушкин“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1 ще се проведе открита педагогическа практика с учители по математика на тема: „Числото ПИ – празник на математиката“. Откритата педагогическа практика ще се представи от Юлиана Лешова и Тинка Бонина-Христова – учители по математика в 133.СУ.

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание)

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01-137/25.02.2020 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика  (пролетно издание), на 22.03.2020 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание)…

49. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България

Във връзка с писмо на МОН № 9105-71/ 25.02.2020 г. с вх. № РУО 1-5011/ 25.02.2020 г. Ви информирам, че в периода от 13 до 17 април 2020 г. в курорта „Златни пясъци“ ще се проведе 49. Пролетна конференция на Съюза на математиците в България (СМБ)…