Областен кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година…

Продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти

Във връзка с наше писмо с изх. № РУО1-32459/20.11.2019 г. и с продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти, обръщам внимание, че е необходимо да се предприемат действия в рамките на училищната политика за олекотяване на ученическите чанти

Продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти

Във връзка с продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти, обръщам внимание, че е необходимо да се създадат условия за намаляване на тежестта на ученическите чанти, включително чрез привличане на родителската общност (тематични родителски срещи).

Професионално-педагогически специализации за придобиване на III професионално-квалификационна степен

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29468/15.10.2019 г. приложено Ви предоставям информация за организирането от Технически университет – Варна на професионално-педагогически специализации за придобиване на III професионално-квалификационна степен от педагогически специалисти на теми :