Подготовка на системата за организирането и провеждането на Националното външно оценяване (НВО) в края на IV клас през учебната 2019/ 2020 г.

Във връзка с писмо на МОН вх. № 9105-46/ 05.02.2020 г. с вх. № РУО1-3097/ 05.02.2020 г. относно подготовката на системата за организирането и провеждането на Националното външно оценяване (НВО) в края на IV клас през учебната 2019/ 2020 г., Ви уведомявам, че на платформата https://competitions.mon.bg, в рубриката „Други“, са публикувани бланки…