Връчването на годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“

Във връзка с писмо на Комисията по образование и наука към 44 Народно събрание с вх. № РУО 1-6601/13.03.2020 г., Ви уведомявам, че през 2020 година Комисията по образованието и науката, за втора поредна година, ще организира връчването на специалната годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“…

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация

Приложено Ви изпращам линк към публикуваните на сайта на 18 СУ в рубриката „Олимпиада по история и цивилизации, областен кръг“ резултати от областния кръг на олимпиадата на учениците от 5, 6, 8, 9 и 11 клас…

Интерактивна изложба „Историческо величие“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-5802/04.03.2020 г., Ви уведомявам, че е реализиран проект, насочен към възраждането на българския дух и култура – интерактивна изложба „Историческо величие“…

Дейности, свързани с темата за Холокоста

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-5773/04.03.2020 г., Ви уведомявам, че за поредна година предстои провеждането на „Урок по достойнство“ в училищата. Това е една от инициативите, посветени на отбелязването на 10 март – Деня на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война…

Конкурс за ученическо есе

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4644/20.02.2020 г., Ви уведомявам, че катедра „Културология“ при Факултета по изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград организира национален конкурс за ученическо есе. Целта на конкурса е да провокира творческото мислене на учениците кандидат-студенти и да им даде възможност за изява…

Организация по провеждане на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация

Напомням Ви, че информацията във връзка с организирането и провеждането на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация се публикува на сайта на 18 СУ „Уилям Гладстоун“ – https://18sou.net, в рубриката „Олимпиадата по история и цивилизации, областен кръг“…