Седмица на гората – 2020

Във връзка с писмо на Изпълнителна агенция по горите с изх.№ИАГ-5824/04.03.2020 г., вх.№РУО1-5838/04.03.2020 г., Ви уведомявам, че всяка година в началото на пролетта в рамките на Седмицата на гората, се провеждат инициативи свързани с екологичното възпитание на децата и учениците…

XXII национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Във връзка с писмо на Фондация „ЕВРИКА“, вх.№РУО1-5989/05.03.2020 г., Ви уведомявам,  че Фондация „ЕВРИКА“ обявява XXII  национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година на Министерството на образованието и науката.

Национален кръг на олимпиада по физика

Във връзка с писмо с вх. № 5724/ 02.03.2020 г. на РУО – Русе, Ви уведомявам, че със заповед № РД 09-2989/03.12.2019 г. на министъра на образованието и науката гр. Русе е определен за домакин на националния кръг на LII олимпиадата по физика. Националния кръг на олимпиадата по физика ще се проведе в периода от 03 април до 05 април 2020 г. в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе.

За връзка с посоченото училище:

Национален кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда

Във връзка с писмо с вх. № 5609/ 28.02.2020 г. на РУО – Благоевград, Ви уведомявам, че със заповед № РД09-2951/28.11.2019 г. на министъра на образованието и науката, за училище – домакин на националния кръг на LII Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда, който ще се проведе от 20 март до 22 март 2020 г. е определено ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев.