V градско ученическо индивидуално първенство по тенис на маса за ученици от V до XII клас от столичните училища

Във връзка с писмо на фондация „София – Европейска столица на спорта 2019“ с вх. №4135/14.02.2020 г., Ви уведомявам, че със съдействието на Българската федерация по тенис, Регионално управление на образованието – София-град и Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт…

Oтчитане на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-32851/25.11.2019 г. Ви уведомявам, че е активен модулът за отчитане на дейност 2 по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.