Работна среща с директорите на професионалните гимназии и с директорите на училища с професионални паралелки

Изх. № РУО1-31062/04.11.2019 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Н. РАЙНОВ“ И УЧИЛИЩАТА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с предстоящото планиране на държавния план – прием за учебната 2020/2021 г. в професионалните гимназии и в училищата с професионални паралелки, Ви уведомявам за провеждането на предварителна работна среща, която ще се проведе на 15.11.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала…

Базар на професиите на 22 и 23 ноември 2019 г. в София Тех Парк

Във връзка с писмо на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с вх. № РУО1 – 29764/18.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 22 и 23 ноември 2019 г., в София Тех Парк, ще се състои Базар на професиите.