Резултати на учениците от Областния кръг на олимпиадата по испански език в област София-град

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7138/23.03.2020 г., Ви уведомявам, че на страницата 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, гр. София с линк http://www.157-cesar-vallejo.com/novini/neus/314-15-02-2020 е публикуван протокол с резултатите на учениците от Областния кръг на олимпиадата по испански език в област София-град…

Открита педагогическа практика по чужд език

Информирам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“ ще бъде проведена открита педагогическа практика на 23.03.2020 г. от 09:15 часа в 125. СУ „Боян Пенев“, ж.к. „Младост 1″, ул. “Никола Генадиев“ №1, по немски език в I клас с учител Полина Трифонова на тема „Моето семейство“.

Удължаване на срока на национален конкурс

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5919/05.03.2020 г. Ви уведомявам, че 105. СУ „Атанас Далчев“ организира Национален ученически фестивал  за буктрейлъри, който ще се проведе на 02.04.2020 г, и е предназначен за отделни ученици, групи от ученици или цели класове от средните училища. Участниците следва да се регистрират в срок до 15.03.2020 г. чрез онлайн формуляр, активен на адрес: www.booktrailerfilmfestival.eu/login_register.php

Националния кръг на олимпиадата по испански език

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-4889/24.02.2020 г. Ви уведомявам, че съгласно заповед  № РД 09-2149/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, домакин на Националния кръг на олимпиадата по испански език е град Пловдив и РУО – Пловдив, а училище – координатор е  Езикова гимназия  „Иван Вазов“…

Националния кръг на олимпиадата по руски език

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-4999/24.02.2020 г. Ви уведомявам, че съгласно заповед  № РД 09-2946/28.11.2019 г. на Министъра на образованието и науката, домакин на Националния кръг на олимпиадата по руски език е град Велико Търново, РУО – Велико Търново и Профилирана гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“…